Abikeskus

Privaatsuseeskirjad

Tere tulemast ee.ee ja ISE platvormidele!

Teenust osutab Nobel Tech OÜ Registrikood: 16315036 Aadress: Vana-Lõuna 39/1, 10134 Tallinn

Teie andmed on kaitstud

Meie kohustuseks on kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust, oleme koostanud käesoleva privaatsuseeskirja, mis käsitleb andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Privaatsuseeskiri selgitab milliseid andmeid millisel eesmärgil kogutakse ning kuidas saab kasutaja enda andmeid värskendada, hallata, eksportida või kustutada.

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune ee.ee platvormi kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad - kõik isikud, kes külastavad ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormi, tarbivad selle teenuseid, edastavad ja salvestavad teabesisu platvormisiseselt. Näiteks lisavad ettevõtetele arvustusi, tellivad teenuseid ja võtavad ühendust läbi kontaktivormide või e-posti teel.

Teenused - kõik pakutavad tasuta ja tasulised tooted ning teenused, mis on kättesaadavad ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormil.

Platvorm - ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee veebilehed/veebikeskkonnad, mis sisaldavad kogu teabesisu ja teenuseid, mida kasutaja saab kasutada.

Isikuandmete töötlemine

ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormi kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt käesolevale privaatsuseeskirjale.

Nobel Tech OÜ kogub ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormi kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid allkirjeldatud viisidel:

 1. Kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja registreerimisel ee.ee platvormil ja platvormi kasutuse analüüsimiseks
 2. Kasutaja nimi, e-posti aadress ja foto – kasutaja registreerimisel ee.ee platvormil Facebooki või Google kontoga ja platvormi kasutuse analüüsimiseks
 3. Kasutaja nimi ja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga või e-posti ja teavituste saatmisel ee.ee lehel
 4. Kasutaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber - teenuse osutamiseks, kus kasutaja on vajalik ühendada kolmanda isikuga (näiteks broneeringute või päringute vahendamine ee.ee platvormi kasutavatele ettevõtetele)
 5. Kasutaja nimi, e-posti aadress ja telefoninumber – kasutajapoolse infopäringu tegemisel ja klienditoega suhtlemisel

Veebilehe optimerimiseks ja külastatavuse statistika analüüsimiseks kasutame erinevaid analüüsitööriistu (näiteks Google Analytics ja Optimize, Mouseflow, Fullstory, Matomo jms).

Isikuandmete kasutamine

ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormil kogutud isikuandmeid kasutatakse:
 1. Kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks
 2. Kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul
 3. Platvormi külastatavuse statistika kogumiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks ning efektiivsemaks turundamiseks
 4. Teenuste osutamiseks, kus on vajalik kasutaja andmete edastamine kolmandale isikule (teenused, kus ee.ee platvorm on vahendaja kasutaja ning kolmanda isiku vahel)

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Nobel Tech OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja ettevõte kelle toote või teenuse abil pakutakse kasutajale teenuseid ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormil (s.h kõik need ettevõtted, kelle info on leitav ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormil).

ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormil kasutatakse igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 1. E-kirjade edastamise ja haldamise süsteemi
 2. Veebilehe majutust
 3. Veebilehe kasutusstatistika ja kasutusmugavuse analüüsi
 4. Sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi
 5. Raamatupidamistarkvara kasutamist
 6. Oma tooteid või teenuseid, mida saab läbi ee.ee keskkonna osta, broneerida, pärida ja alla laadida.

ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormid edastavad kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele, vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks ja ee.ee ning ISE | iseturundaja.ee platvormi teenuseid kasutades annab kasutaja loa enda andmete edastamiseks. Nobel Tech OÜ ei vastuta kolmandatele isikutele edastatud isikuandmete töötlemise ja selle protsessi seadusele vastavuse eest. Kasutaja saab tutvuda kolmandate isikute andmekaitsepõhimõtetega nende kodulehtedel või võttes nendega ühendust.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Nobel Tech OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi selle eemaldamiseks.

Nobel Tech OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele on ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormide administraatoritel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada platvormi teenuste kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning toetada kliendituge ja müügipersonali. Kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha neis parandusi või neid kustutada kui kasutajal on konto ee.ee platvormil. Isikuandmed leiab kontoseadete alamlehelt.

Kõikide selliste teenuste kasutamisel, kus edastatakse isikuandmeid kolmandatele isikutele, salvestatakse andmed ainult logifailidena ning nende kustutamiseks tuleb kirjutada e-posti aadressile andmed@ee.ee või info@iseturundaja.ee.

Muu teabe kogumine

Kogume teavet rakenduste, brauserite ja seadmete kohta, mille abil ee.ee platvormi ja teenuseid kasutatakse. See aitab meil pakkuda täiendavaid funktsioone, mis muudavad ee.ee platvomi kasutuskogemuse kasutajasõbralikumaks.

Samuti kogume sisu, mida meie teenuseid kasutades luuakse või üles laaditakse. See hõlmab näiteks kasutaja kommentaare ettevõtetele ja nende juurde lisatud fotosid.

Kui kasutate meie teenuseid, kogume teavet teie asukoha kohta, mis omakorda võimaldab meil pakkuda funktsioone nagu kasutaja asukoha määramine lähedalasuvate populaarsete teenusepakkujate kuvamiseks. Asukohateenus töötab ainult siis, kui kasutate ee.ee platvormi ja olete asukohateenuse veebilehitsejas lubanud. Asukohateenuse lubamisega nõustute jagama asukohaandmeid Nobel Tech OÜ-ga. Kõik kogutud asukohaandmed on mitteisikulised ja nende töötlemisega saab Nobel Tech OÜ pakkuda paremat kogemust ee.ee platvormi kasutamisel. Asukohateenuse saab keelata igal ajahetkel ja Nobel Tech OÜ ei jaga asukohainfot kolmandate isikutega. Asukohateenuse kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:
 1. Avaldada soovi ligipääsuks enda andmetele ja kogu ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormile lisatud isikustatud sisule
 2. Parandada, täiendada või kustutada oma isikuandmeid iseseisvalt ee.ee platvormil
 3. Nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 4. Nõuda isikuandmete ülekandmist
 5. Oma õiguste kasutamiseks saab kasutaja hallata kontoseadeid ee.ee platvormil või saata vastavasisulise sooviavalduse e-posti aadressile andmed@ee.ee või info@iseturundaja.ee.

Kui kasutaja kuulub ee.ee või ISE | iseturundaja.ee meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi abil.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete juures.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitseinspektsiooni poole.

Vaidluste lahendamine

ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee platvormi kasutama asudes eeldame, et olete privaatsuseeskirjadega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuseeskirjade või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste osas või probleemide tekkimisel palume meiega ühendust võtta aadressil andmed@ee.ee või info@iseturundaja.ee.

Privaatsustingimuste muutmine

Nobel Tech OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati ee.ee ja ISE | iseturundaja.ee veebilehel saadaval.
Kõigis privaatsustingimuste ja andmetöötluse seotud küsimustes palume meiega ühendust võtta aadressil andmed@ee.ee või info@iseturundaja.ee.

© 2023 Nobel Tech OÜ | Reg. nr: 16315036 | KMKR: EE102411199 | Vana-Lõuna 39/1, 19094, Tallinn, Lutheri Masinasaal