ee.ee infoportaali kasutustingimused


Üldsätted

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Teenusepakkuja ja Kasutajate vahelisi suhteid ee.ee keskkonna kaudu pakutavate teenuste kasutamisel.

 

Mõisted

Teenusepakkuja: FCR Media AS (registrikood 10047161), www.ee.ee infoportaali haldav ettevõte.

Lepinguline Toitlustuskoht: Juriidilisest isikust toitlustusteenuse osutaja, kellega FCR Media AS-l on sõlmitud leping.

Lepinguta Toitlustus koht: Juriidilisest isikust toitlustusteenuse osutaja, kellega FCR Media AS-l ei ole sõlmitud lepingut.

Klient: Isik, kes soovib külastada Restorani.

Püsiklient: ee.ee keskkonnas registreeritud Klient.

Restoranikogemuse hindamine: Pärast Toitlustuskoha külastust palume Kliendil hinnata oma restoranikogemust. Hindamine on vabatahtlik.

Eripakkumine: Toitlustuskoha poolt pakutav kindlal ajaperioodil kestev pakkumine, üldjuhul allahindlus või erimenüü.

Uudiskiri Lepinguline Toitlustuskoht: Teenusepakkuja uudiskiri on Lepingulistele Toitlustuskohtadele suunatud perioodi kokkuvõte uutest Klientidest. Uudiskirja saadetakse 1 korda kuus.

Uudiskiri Klient: Teenusepakkuja uudiskiri on Klientidele suunatud lemmik Lepingulistes  Toitlustuskohtades tulevatest sündmustest ja eripakkumistest ning muust olulisest Teenusepakkuja kohta. Uudiskirja saadetakse 1 kuni 4 korda kuus.

 

Isikuandmed ja nende töötlemine

 1. Kliendi e-maili aadressi ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. Lepingulistele Toitlustuskohale kuhu kohad on reserveeritud.
 2. Teenusepakkuja piirdub info kogumisel vähimaga (nimi, telefon ja e-mail), mida on vaja Klientide kvaliteetse teenindamise huvideks.
 3. Teenusepakkuja infoportaalis on võimalik muuta või teha parandusi oma isiklikes andmetes igal hetkel, kui ta on end registreerinud Püsikliendiks.
 4. Reserveerides kohad Teenusepakkuja kaudu annab Klient nõusoleku oma isikuandmeid kasutada antud reserveeringu tarbeks.
 5. Teenusepakkuja saadab uudiskirju ning pakkumisi e-maili aadressile ainult juhul, kui inimene on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
 6. Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest Teenusepakkuja ja Lepingulise Toitlustuskoha poolt.
 7. Põhiliselt kogub Teenusepakkuja andmeid oma Klientide kohta üldiselt, näiteks: missugust Toitlustuskohta kõige rohkem külastatakse. Teenusepakkuja kasutab sellist infot statistilistel eesmärkidel. See aitab Teenusepakkujal välja selgitada, mis huvitab Kliente kõige rohkem ja mis on nende jaoks vajalik. Tänu sellisele infole saab Teenusepakkuja parandada oma teenuste kvaliteeti.

 

Kliendi vastutus, õigused ja kohustused

 1. Klient kohustub edastama Teenusepakkujale enda kohta ainult tõeseid isikuandmeid.
 2. Reserveeritud lauast loobumine peab toimuma vähemalt 2 tundi enne kokkulepitud reserveeringu kellaaega.

 

Teenusepakkuja vastutus, õigused ja kohustused

 1. Teenusepakkuja kohustub infoportaalis korrapärase töö tagamise (näit: Kliendi reserveering jõuab õigeaegselt Toitlustuskohani).

 

Toitlustuskoha vastutus, õigused ja kohustused

 1. Teenusepakkuja infoportaalis on võimalik muuta või teha parandusi oma Toitlustuskoha andmetes igal hetkel, kui ta on end registreerinud Püsikliendiks.
 2. Toitlustuskohad vastutavad enda andmete õigsuses.

 

Klienditugi

Küsimuste korral, aitab sind FCR Media AS klienditeenindus. Kirjuta oma murest info@fcrmedia.ee.

Küsimuste tekkides reserveeringutega seoses pöörduge otse valitud toitlustuskoha poole, mille kontaktid leiate kodulehelt.